Usein kysyttyä

Kameravalvonnan rekisteriseloste

Kameravalvontaa suunniteltaessa on syytä huomioida lainsäädäntö, joka asettaa hieman rajoituksia ja vaatimuksia valvonnalle. Lupavalvontaa ja viranomaismaksuja ei kuitenkaan ole.

Rikoslain mukaan salakatselu ja salakuuntelu on rangaistavaa. Henkilötietolaista johtuen kameravalvonnan tulee olla henkilötietoa käsittelevän toiminnan kannalta asiallisesti perusteltua. Tämän vuoksi kameravalvonta edellyttää rekisteriselosteen, josta tulee käydä ilmi rekisterinpitäjän yhteystiedot, rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet, rekisterin tietosisältö, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen suojauksen periaatteet.

Rekisteriselosteen laatiminen ei ole hankalaa. Olennaista on miettiä, mikä on kameravalvonnan tavoite (esim. varkauden ja ilkivallan estäminen), mitä tallennetaan (esimerkiksi kuva, tai kuva ja ääni), kenellä kaikilla on pääsy kameravalvontatallenteisiin (lisäksi tieto siitä, luovutetaanko tietoa mihinkään), sekä kauanko tallenteita säilytetään.

Kirjasimme mallin rekisteriselosteesta. Huomioittehan, että korjaatte tiedot juuri teidän kameravalvontaan soveltuvaksi. Mallia ei kannata kopioida suoraan sanasta sanaan, mutta tällä pääsee hyvin alkuun: Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste malli

Kameravalvonnasta tulee myös ilmoittaa asianmukaisin tarroin ja kyltein.

Taloyhtiössä kameravalvontaan voidaan tarvita asukkaiden suostumus, riippuen kameroiden sijoituspaikasta. Olemme laatineet taloyhtiöille kameravalvontaoppaan, johon olemme keränneet tärkeitä asioita kameravalvontaan liittyen. Ilmaisen oppaan pääset tilaamaan täältä.

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Alarm Kiinteistöturva Oy:llä on Poliisihallituksen turvallisuusalan elinkeinolupa ja koko yrityksemme henkilökunnalla on poliisin myöntämät turvasuojaajakortit.

Turvallisuusalan elinkeinoluvat

Voimassaolevat turvallisuusalan elinkeinoluvat

Kameravalvonta -ohjeet

Kameroiden etäkäyttöönotto_uusi

Dahua app käyttöönotto -ohje

Dahua tallentimen pikaohje

 

Kuinka saan auki DAV -tiedoston?

Comelit ovipuhelinjärjestelmä, nimikilvet

Linkeistä löydät pohjat Comelit ovipuhelinjärjestelmä nimikilpien tulostamiseen.

Vanhempi malli Comelit nimikilpipohja Powercom

Uudempi malli Comelit IKALL nimikilpipohja

IKALL NIMIKILPI Pelkät asunnon numerot