Taloyhtiön pelastussuunnitelma

Hyvin harkittu pelastussuunnitelma ei ole arvaamattomassa maailmassamme vain valinta vaan lakisääteinen vaatimus. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Henkilökohtaisesta turvallisuudesta työpaikan varautumiseen ja jopa pienten taloyhtiöiden lakisääteisiin velvoitteisiin, pelastussuunnitelman merkitystä ei voi liioitella.

 

Pelastussuunnitelma taloyhtiö

Pelastussuunnitelma on jäsennelty strategia, jonka tarkoituksena on vastata tehokkaasti hätätilanteisiin ja odottamattomiin tapahtumiin. Taloyhtiön oma pelastussuunnitelma on olennaisen tärkeä ja lain mukaan myös pakollinen. Taloyhtiön pelastussuunnitelmassa hahmotellaan erityistoimenpiteitä, jotka on räätälöity taloyhtiön ainutlaatuisiin haasteisiin.

Pelastussuunnitelma laki

Pelastussuunnitelma on laadittava lähtökohtaisesti kaikkiin taloyhtiöihin. Lainsäädäntö edellyttää lakisääteisen pelastussuunnitelman laatimista myös pienille taloyhtiöille, mikäli siihen kuuluu vähintään kolme asuinhuoneistoa. Hätäsuunnitelainsäädännön ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää säännösten noudattamisen ja asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Pelastussuunnitelman laatiminen

Tehokkaan pelastussuunnitelman laatiminen edellyttää mahdollisten riskien ja haavoittuvuuksien huolellista tarkastelua. Pelastussuunnitelman laatiminen edellyttää yhteistyötä, viestintää ja kiinteistön ja sen asukkaiden perusteellista tuntemusta. Tarkoituksena on myös herättää asukkaat huomaamaan asuinrakennuksen vaaratekijät ja auttaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Siksi viestintä hallituksen ja asukkaiden välillä on tärkeää pelastussuunnitelmaa laadittaessa.

Näin onnistut pelastussuunnitelman laatimisessa:

 • Taloyhtiön hallitus on aktiivisesti mukana pelastussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä
 • Tiedota huolellisesti asukkaille pelastussuunnitelman sisällöstä
 • Muista myös ylläpitää ja päivittää pelastussuunnitelmaa

Pelastussuunnitelma sisältö

Pelastussuunnitelman sisältö tulee olla selkeä ja selkokielisesti esitetty, jotta lukijat ymmärtävät suunnitelman sisällön. Valmista pelastussuunnitelmamallia ei ole, vaan jokainen yhteisö laatii oman pelastussuunnitelman riippuen siitä, mitä toimintaa kiinteistössä harjoitetaan.

Pelastussuunnitelmaan sisältyy:

 • Rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit
 • Rakennuksen turvallisuusjärjestelyt
 • Toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi
 • Toimintaohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi
 • Mahdolliset muut omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet

Paloturvallisuussuunnitelma

Paloturvallisuussuunnitelman sisällyttäminen on olennainen osa mitä tahansa pelastussuunnitelmaa. Siihen kuuluvat ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäksi myös selkeät ohjeet palohälytys tilanteita varten. Asukkaille on välttämätöntä kertoa, miten toimitaan tulipalon sattuessa omassa kodissa tai jos naapurin asunto syttyy tuleen.

Tiedottaminen taloyhtiössä

Asukkaita on tiedotettava huolellisesti pelastussuunnitelmasta ja huolehdittava siitä, jokainen asukas tietää miten toimia hätätilanteessa.

Tiedottamisen helpottamiseksi on saatavilla Turvaopas.fi -palvelu, josta asukas saa kaiken tarvittavan turvallisuuteen liittyvän tiedon kootusti yhdestä paikkaa, mukaan lukien pelastussuunnitelman. Palvelu sisältää myös asukkaan turvatestin, joka ohjaa turvalliseen asumiseen ja ennakointiin.

Turvaopas.fi -palvelusta löydät seuraavat asiat:

 • Tärkeät ohjeet vahinko- tai hätätilanteessa.
 • Taloyhtiön tärkeät yhteystiedot.
 • Asukkaan turvatestin, joka ohjaa turvalliseen asumiseen ja ennakointiin.
 • Pelastussuunnitelman, sekä tärkeitä ohjeita erikseen. Tällainen on esimerkiksi palovaroittimen testaus, joka kuuluu asukkaan vastuulle.
 • Asukkaille ohjeistusta palovaroittimen lisäksi esimerkiksi ovipuhelimen käytöstä.
 • Huoltoyhtiölle ohjeet esimerkiksi palovaroitin-, savunpoisto- ja turvavalojärjestelmästä
 • Vuosihuolto- ja riskikartoitusraportit, jotka hallitus, isännöitsijä, tai viranomainen voi käydä katsomassa palvelusta. Mikäli jokin raportti on myöhässä, se näkyy vanhentuneena. Myös tavallisella asukkaalla tai osakkaalla on oikeus tietää, kuinka turvallisessa talossa hän asuu, vaikka ei olekaan vastuussa taloyhtiön teknisisistä järjestelmistä.
 • Turvallisuushavainnosta tai viasta ilmoittaminen.
 • Selkeän mittarin taloyhtiön turvallisuuden tilasta. Tiedät vastuusi asukkaana, hallituksen jäsenenä tai isännöitsijänä. Myös huoltoyhtiö pysyy ajan tasalla velvoitteistaan.

Lue lisää Turvaopas.fi -palvelusta.

Muuta huomioitavaa taloyhtiöiden turvallisuudesta

Seuraavat turvallisuusasiat olisi hyvä ottaa pelastussuunnitelman lisäksi huomioon. Nämä auttavat ehkäisemään mahdollisia hätätilanteita ja minimoimaan vahinkoja. Myös rikosten ja ilkivallan ennaltaehkäisyyn kannattaa kiinnittää huomiota asukkaiden mielenrauhan turvaamiseksi.

Lue lisää taloyhtiöille tarjoamistamme turvallisuuspalveluista täältä.

Palovaroittimet taloyhtiöön

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on ensisijainen turvallisuusasia. Lain mukaan taloyhtiön yleisissä tiloissa, sekä jokaisessa taloyhtiön asunnossa tulisi olla toimiva palovaroitin.

Vuoden 2024 alusta voimaan tullut lakimuutos siirsi vastuun palovaroittimien hankinnasta ja ylläpidosta, talon asukkailta rakennuksen omistajille, eli taloyhtiöille.

Lue lisää lakimuutoksesta täältä.

Mikäli etsit taloyhtiöösi palovaroittimia, kokosimme sitä varten kattavan oppaan, josta selviää kaikki mitä tarvitsee tietää taloyhtiön palovaroittimista, niiden lainsäädännöstä ja niiden hankinnasta.

Lue lisää taloyhtiön palovaroittimista täältä.

Savunpoistojärjestelmän huolto

Savunpoistojärjestelmän tarkoitus on poistaa nopeasti savu rakennuksesta tulipalon sattuessa. Savunpoistojärjestelmä helpottaa pelastustoimia merkittävästi ja auttaa ihmisten evakuoinnissa. Tästä syystä savunpoistolaitteiden säännöllinen huolto onkin lakisääteistä.

Lue lisää savunpoistojärjestelmistä.

Taloyhtiön valvontakamerat

Taloyhtiöiden alueella liikkuu paljon ihmisiä ja taloyhtiö sekä sen asukkaat saattavat joutua omaisuustuhojen, kuten ilkivallan, töhrinnän tai pyörävarkauksien uhriksi. Kameravalvonta jos pelkällä olemassaolollaan ja siitä tiedottamisella ehkäisee ilkivaltaa ja varkauksia, sekä auttaa selvittämään mahdollisia vakuutusasioita ja tunnistamaan varkaita.

Lue lisää kameravalovonnasta täältä.