Tulipalo sammutettiin asukkaiden toimesta Lahdessa

Tulipalo sammutettiin asukkaiden toimesta Lahdessa

Tulipalo sammutettiin asukkaiden toimesta Lahdessa

Toimiva palovaroitin säästi mittavilta vahingoilta

Etelä-Suomen Sanomat kirjoitti 2.10.2022 Lahden Mukkulassa syttyneestä kerrostalon tulipalosta, jossa oli onnellinen loppu. Palovaroittimen hälytyksen ansiosta asukkaat havaitsivat tulen ajoissa ja ehtivät sammuttamaan tulipalon, eikä leviämisvaaraa ollut. Vahingot rajoittuivat yhteen huoneeseen, jossa palo sai alkunsa mahdollisesti kynttilästä. Asukkaat poistuivat huoneistosta alkusammutuksen jälkeen ja pelastuslaitokselle jäi asunnon tuuletus.

Samalla alueella on lyhyen ajan sisään ollut myös toisenlainen tarina (ESS 14.7.2022). Onneksi tämäkään ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta korjauskustannukset ovat mittavat.

Asuntojen palovaroittimet

Asunnoissa palovaroittimia tulee olla yksi jokaista alkavaa 60 m2 kohden. Vuoden 2009 jälkeen rakennetuissa kohteissa palovaroittimet tulee olla kytkettynä sähköverkkoon. Taloyhtiössä on kaikkien etu, että jokaisessa asunnossa on toimiva palovaroitin ja että niitä on riittävästi. Ei riitä, että oma paloturvallisuus on kunnossa, jos naapurissa syttyy tulipalo. Tämän vuoksi suositellaan, että palovaroittimien hankinta keskitetään esimerkiksi taloyhtiölle, jolloin voidaan varmistua koko kiinteistön paloturvallisuudesta.

Kenen vastuulla ovat huoneistokohtaiset palovaroittimet? Lue lisää täältä.

Katso esite

Savunpoisto

Savunpoistojärjestelmän tarkoitus on, että savu saadaan nopeasti pois tulipalon sattuessa. Savu on tultakin vaarallisempaa, joten asukkaiden turvallisuuden, sekä pelastuslaitoksen työn kannalta toimiva savunpoistojärjestelmä on olennaista. 

Myös savunpoistojärjestelmän vuosittainen huolto ja tarkastus on olennainen osa paloturvallisuutta. Valitettavasti pelastusviranomaiset kohtaavat liian usein tilanteita, joissa savunpoistojärjestelmä ei toimi. 

Lue lisää savunpoistojärjestelmien vuosihuollosta täältä.

Palovaroitinjärjestelmä vs paloilmoitinjärjestelmä

Tiedätkö eron?

Paloilmoitinjärjestelmä tekee ilmoituksen suoraan hätäkeskukseen, kun järjestelmä havaitsee alkavan palon. Paloilmoitinjärjestelmä on merkittynä rakennussuunnitelmaan ja on tällöin vaadittu. Paloilmoitinjärjestelmän asennus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain vaatimukset täyttävät asennusliikkeet. Vuosihuolto ja tarkistus on tehtävä vähintään vuosittain. Varmennustarkastuksen tekee eri taho, kuin huollon ja asennukset.

Palovaroitinjärjestelmä on kevyempi ratkaisu. Palovaroitinjärjestelmä ilmoittaa palosta kiinteistössä, mutta ei välitä tietoa hälytyskeskukseen suoraan. Taloyhtiön yleiset tilat ja muut julkiset tilat tulee varustaa palovaroitinjärjestelmällä. Tieto hälytyksestä lähtee valituille tahoille, kuten vartiointiliikkeeseen. Palovaroitinjärjestelmä on usein rakennusluvan ehtona. Palovaroitinjärjestelmä tulee huoltaa ja testata säännöllisin väliajoin. 

Palovaroitinjärjestelmän asennus ja ylläpito on huomattavasti edullisempaa kuin paloilmoitinjärjestelmän. Palovaroitinjärjestelmä on kiinteistön tärkeimpiä turvajärjestelmiä.

Lue lisää palovaroitinjärjestelmän asennuksesta ja huollosta täältä.