Palovaroittimiin tulossa iso lakimuutos 2024 vuoden alusta – Mikä muuttuu?

Lakimuutos koskien vastuuta palovaroittimista

Palovaroittimiin tulossa iso lakimuutos 2024 vuoden alusta – Mikä muuttuu?

Uudistetun pelastuslain 17 §:n mukaan, tammikuun 1. päivästä 2024 alkaen asuinrakennusten palovaroittimien huoltovastuuseen on tulossa merkittäviä muutoksia. Vuoden 2024 alussa voimaan tulevan lainsäädäntöuudistuksen tarkoituksena on parantaa paloturvallisuusstandardeja siirtämällä palovaroittimien huoltovelvollisuus asukkailta taloyhtiöille (rakennuksen omistajalle). Uudistus, johon sisältyy siirtymäaika 31. joulukuuta 2025 asti, vaikuttaa ensisijaisesti kerrostaloihin ja rivitaloihin ja korostaa palovaroittimien ratkaisevaa roolia sekä yksittäisten asuntojen että naapurikiinteistöjen turvallisuuden varmistamisessa.

Keskeiset kohdat palovaroittimia koskevasta lakimuutoksesta:

1.      Vastuun siirtyminen:

Merkittävin muutos on se, että vastuu palovaroittimien hankinnasta ja huollosta siirtyy vuokralaisilta rakennuksen omistajille. Tällä vuonna 2024 alkavalla pelastuslakimuutoksella pyritään virtaviivaistamaan sääntelyä ja parantamaan turvallisuusvelvoitteiden noudattamista. Pelastuslaitosten tilastot osoittavat, että noin 20 % kodeista on tällä hetkellä ilman palohälytintä ja vuonna 2022 tapahtuneista asuinrakennusten tulipaloista jopa 36 % asunnoista puuttui palovaroitin kokonaan.

2.      Rakennusten omistajien velvoitteiden laajentaminen:

Rakennusten omistajat ovat vastuussa siitä, että heidän kiinteistöissään on riittävä määrä toimivia palovaroittimia tai vaihtoehtoisia laitteita, jotka pystyvät havaitsemaan tulipalot niiden varhaisimmassa vaiheessa. Tämä ei koske ainoastaan asennusta vaan myös säännöllistä huoltoa, jotta laitteet pysyvät optimaalisessa toimintakunnossa.


Oletko taloyhtiön edustaja?

Alarm Kiinteistöturva huolehtii paloturvallisuuteen liittyvät, sekä muut turvallisuusasiat kuntoon edullisella kuukausimaksulla, jolloin taloyhtiö voi jättää kaiken meidän huolehdittavaksi. Pyydä tarjous palovaroittimista alla olevalla lomakkeella.

Mietitkö monta palovaroitinta tarvitsette? Tämä laskuri auttaa arvioimaan palovaroittimien määrän.


Usein kysyttyä aiheesta

Onko palovaroitin vuokralaisen vastuulla?

  • Ei ole. Tulevan lakiuudistuksen myötä vastuu palovaroittimista siirtyy asunnon omistajalta, sekä asunnon vuokralaiselta rakennuksen omistajalle, eli taloyhtiölle.

Milloin palovaroittimet taloyhtiön vastuulle?

  • Lakiuudistuksen on määrä tulla voimaan 1. tammikuuta 2024, ja siirtymäkausi kestää 31. joulukuuta 2025 saakka.

Kuka vastaa palovaroittimen hankinnasta ja huollosta uusien säännösten mukaisesti?

  • Rakennusten omistajat ottavat vastuun palovaroittimien hankinnasta ja huollosta, jolloin tämä velvollisuus siirtyy vuokralaisilta / asunnon omistajilta. Tämän muutoksen odotetaan lisäävän säännösten selkeyttä ja parantavan yleistä turvallisuuden noudattamista.

Miten lainsäädäntöuudistus vaikuttaa kerrostaloihin ja rivitaloihin?

  • Kerrostaloihin ja rivitaloihin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia erityisesti paloturvallisuuden kannalta sekä yksittäisten asuntojen että naapurikiinteistöjen osalta. Palovaroittimen puuttuminen tai toimintahäiriö näissä tiloissa on sääntelymuutosten keskeinen kohta.

Kuka maksaa palovaroittimen?

  • Lain tultua voimaan, kaikissa taloyhtiöissä vastuu palovaroittimen hankkimisesta ja sen toiminnasta kuuluu jatkossa taloyhtiölle. Tähän saakka vastuu palovaroittimista on kuulunut asunnon omistajalle tai vuokralaiselle.

Montako palovaroitinta asunnossa pitää olla?

  • Asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 m2 kohti tai jokaista asunnon kerrosta kohti. Majoitus- ja hoitolaitoksen jokaisessa majoitushuoneessa on oltava vähintään yksi palovaroitin. Lisäksi palo-osaston yhteisissä tiloissa, joihin majoitustilat kuuluvat, olisi oltava vähintään yksi palovaroitin jokaista kerrosta kohti.

Mitä velvollisuuksia rakennusten omistajilla on palovaroittimien ja muiden palonilmaisulaitteiden osalta?

  • Rakennusten omistajien tehtävänä on varmistaa, että heidän kiinteistöissään on riittävä määrä toimivia palovaroittimia tai vaihtoehtoisia laitteita, jotka pystyvät havaitsemaan tulipalot varhaisessa vaiheessa. Säännöllinen kunnossapito näiden laitteiden pitämiseksi toimintakunnossa kuuluu myös heidän velvollisuuksiinsa.

Mikä rooli hallituksella ja kiinteistönhoitajilla on näiden säännösten noudattamisen valvonnassa?

  • Hallitus ja kiinteistönhoitajat ovat keskeisessä asemassa näiden sääntöjen noudattamisen valvonnassa. Rakennusten omistajilla tai heidän edustajillaan on pääsy asuntoihin tehtäviensä suorittamiseksi, ja asukkaiden on ilmoitettava viipymättä rakennuksen omistajalle kaikista palovaroittimissa tai niihin liittyvissä laitteissa olevista vioista. Asukkaiden pitämistä ajan tasalla on helpotettu Turvaopas.fi -sivustolla, josta jokainen asukas voi käydä tarkastamassa, miten taloyhtiössä on turvatoimet otettu huomioon. Asukas voi sivuston kautta myös jättää taloyhtiölleen ilmoituksen paloturvallisuutta koskevia epäkohtia ja puutoksia huomatessaan.

Milloin sosiaalitilojen pelastustoimintaa koskevan lain muutokset tulevat voimaan?

  • Hyvinvointialueiden pelastustoimintaa koskevan lain muutokset tulivat voimaan 1. huhtikuuta 2023, ja muut muutokset on tarkoitus panna täytäntöön vuoden 2024 alusta.

2 kommenttia artikkelissa “Palovaroittimiin tulossa iso lakimuutos 2024 vuoden alusta – Mikä muuttuu?

Kommenttiosio on suljettu.