Korvausvastuu taloyhtiössä

Korvausvastuu taloyhtiössä

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti taloyhtiön tulee korvata sellainen vahinko, jonka yhtiö on aiheuttanut esimerkiksi rikkomalla yhtiöjärjestystä tai huolimattomuudellaan. Korvausvelvollisuus on aina ensisijaisesti omistajalla, eli taloyhtiöllä. Tämän lisäksi myös isännöitsijä ja hallituksen jäsen voi olla velvollinen korvaamaan vahingon, jos vahinko on aiheutettu huolimattomuudella tai tahallisesti.

Mikä on korvattavaa vahinkoa?

Kun taloyhtiö palkkaa urakoitsijan tekemään esimerkiksi remonttia tai huolto- ja kunnossapitotöitä, tällainen ulkopuolinen toimija ei ole suoraan vahingonkorvausvastuussa osakkeenomistajalle. Taloyhtiö voi sopimukseensa perustuen hakea korvauksia kolmannelta osapuolelta, mutta tämä ei vaikuta taloyhtiön ja osakkeenomistajan väliseen vahingonkorvausvastuuseen. Taloyhtiöllä on ns. korostunut huolellisuusvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että taloyhtiön tulee kyetä osoittamaan, ettei vahinko aiheudu sen toiminnasta.

Taloyhtiöllä on yleensä vakuutus, joka kattaa taloyhtiön korvattavaksi tulevia vahingonkorvauksia. Jos kuitenkin korvaussumma on suurempi kuin vastuuvakuutus, niin loppusumma jää taloyhtiölle.

Taloyhtiön vastuu turvallisuudesta

Tapaturman sattuessa taloyhtiön on kyettävä osoittamaan, että kiinteistön turvallisuudesta on huolehdittu riittävällä tavalla. Tyypillisiä tapaturmia ovat liukastumiset ja lumen tai jään putoaminen katolta. Vastuu kiinteistön turvallisuudesta määrittyy rakennuslain mukaisesti ja ensisijaisesti vastuussa on kiinteistön omistaja. Toissijaisesti vastuussa ovat hallituksen jäsenet. Korvausvastuu riippuu siitä, onko hallituksen jäsen huolehtinut kiinteistön turvallisuudesta riittävästi.

Turvallisuus on yhteistoimintaa. Taloyhtiön ensisijainen vastuu on pelastussuunnitelman, väestönsuojan, vakuutusturvan ja muiden riskienhallinnan huolehtimisessa. Asukkaan vastuulla on taloyhtiön turvallisuusasioihin perehtyminen, sekä esimerkiksi oman asuinhuoneiston palovaroittimen testaaminen.

Taloyhtiön tehtävänä on laatia turvallisuutta koskevat säännöt ja pitää huoli siitä, että ne ovat kaikkien nähtävillä. Lisäksi on tärkeää huolehtia, että isännöitsijän ja talonmiehen yhteystiedot ovat saatavilla, jotta ongelmista voi pikaisesti ilmoittaa eteenpäin.

Vaaratilanteista vastuu on taloyhtiöllä. Huolimattomuus voi tulla kalliiksi.

Taloyhtiön turvallisuus pähkinänkuoressa

Pelastussuunnitelmassa huomioitavaa on esimerkiksi:

Paloturvallisuus: Palovaroittimet (testaus, paristot), ulkorakennuksien paloturvallisuus ja alkusammutusvälineet, poistumisreitit vapaina, hätäuloskäynnit merkittyjä ja esteettömiä, palo-ovet merkittyinä. Lisäksi ohjeistus asukkaille mm. tulenteko parvekkeilla kielletty, tupakointipaikat merkitty ja varustettu suljettavalla ja kuumuutta kestävällä tuhkakupilla. Sähkölaitteet on myös syytä tarkastaa säännöllisesti.

Väestönsuojat: Väestönsuoja tulee tarkastaa 10 vuoden välein. Tehokas suunnitelma siihen, että väestönsuoja saadaan käyttöön 72 tunnissa tilanteen niin vaatiessa. Käsky tulee viranomaiselta. Ilman pätevää suunnitelmaa, tätä ei voida toteuttaa. Väestönsuojassa tulee olla puhelinyhteys, ilmanvaihdon tulee toimia, jne.

Käytävät, portaat, ulko-ovet: Kaatumis- ja liukastumisriskit tulee kartoittaa ja minimoida. Valaistus riittävä. Suojakaide on pakollinen, jos putoamiskorkeus ylittää 700 mm. Hissien säännöllinen tarkastus ja hälytin kunnossa.