Kulunvalvonta

Kulunvalvontajärjestelmällä voidaan helposti ohjata ja valvoa kiinteistössä liikkumista

Kulunvalvonta valvoo kiinteistössä liikkumista ja turvaa kulkemista alueella. Sen yleisin tarkoitus on ei-toivottujen henkilöiden kulun estäminen yrityksen tai työmaan alueille. Kulunvalvonta on yritysturvallisuuden perusta ja sillä voidaan lisätä valvottavan alueen turvallisuutta sekä ehkäistä ilkivaltaa.

Yleinen tapa on käyttää ovissa ja porteissa sähköistä lukitusta, joita voidaan avata etäavaimella, kortilla ja/tai numerokoodilla. Myös ohjaus sormenjälkilukijalla on nykyisin mahdollista. Yrityksen eri toimipaikat voidaan liittää samaan järjestelmään.

 

Kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvonnalla tarkoitetaan tiettyyn kiinteistöön, tiettyyn yritykseen tai esimerkiksi työmaalle kulkevien ihmisten valvontaa.

Kulunvalvontajärjestelmä avaa ja lukitsee ovet, tunnistaa tilaan kulkevat henkilöt ja tarvittaessa järjestelmään voidaan liittää myös työajanseuranta. Tunnettu esimerkki työajanseurannan sisältävästä järjestelmästä on Flexim kulunvalvonta.

Suunnittelemme, toteutamme, asennamme ja huollamme kulunvalvontajärjestelmät asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Moderni kulunvalvonta toteutetaan yhden järjestelmän kautta, jolloin kokonaishallinta kulkuluvista, kulkemisesta ja turvallisuudesta onnistuu myös etänä.

Oven / portin lukitus voidaan avata etäavaimella, kortilla ja / tai numerokoodilla, sekä sormenjälkilukijalla.

Kulunvalvontajärjestelmään kuuluu tyypillisesti lukittuja portteja, ovia tai esteitä, jotka voidaan avata henkilöllisyyden todentamismenetelmillä, kuten RFID-kulkukorteilla, pin-koodeilla, kasvojentunnistuksella, sormenjäljillä tai älypuhelimilla, jotta rakennukseen tai tietylle alueelle voidaan päästä.

Kulunvalvonta- ja kulunohjausjärjestelmiin kuuluu yleensä komponentteja, kuten ovikeskuksia, ovipäätteitä tai lukijoita sekä kulkuavaimia tai etäluettavia tunnisteita. Lisäksi järjestelmään voidaan sisällyttää mm. kaiuttimia, avauspainikkeita, ovihälyttimiä ja muuta. Useimpia järjestelmiä voidaan myös valvoa ja hallita etänä, pilvipalveluiden avulla.

Asennetulla kulunvalvontajärjestelmällä voidaan valvoa, tarkkailla ja hallita rakennuksessa tai työmaalla tapahtuvaa liikkumista ja kulkua. Järjestelmään asetetaan pääsyoikeus tietyille käyttäjille tai käyttäjäryhmille ja tunnistautumalla kulunvalvontapäätteellä, saa käyttäjä lukitun oven tai portin auki. Tunnistautuminen voi tapahtua mm. tunnusluvulla, RFID-lukijan, sormenjälkitunnistimen tai valvontakamera avulla.

Oven tai portin avaus puhelinsoitolla

Moottoriohjatuissa porteissa ja puomeissa on yleensä kauko-ohjain. Kauko-ohjain edellyttää sen, että se on oikealla henkilöllä oikeaan aikaan. Lisäksi sen kantomatka on rajattu ja esim. taloyhtiöissä täytyy pitää kirjaa siitä, kenellä kauko-ohjain on.

Oven avauksen nykyaikaistamisella voi säästää rahaa.

Autotallin ovi, yhteissaunan ovi, varastohotelli jne. hyötyy siitä, että otetaan käyttöön mobiiliavausjärjestelmä. Sähköinen ovi / portti avautuu, kun soitetaan numerosta, jolle on annettu kulkulupa. Soitosta ei veloiteta.

Kulkuoikeuksia voidaan antaa jopa 1000 ja niitä voidaan hallita keskitetysti. Tapahtumalokista selviää tarvittaessa käyttäjien nimet ja kulkuajat.

Vahinkoavaukset ja häiriöt eivät ole riesana, kun päivittää mobiiliavausjärjestelmään. Alarm kiinteistöturva tarjoaa asennuksen, laitteet, liittymän, huollon ja numeroiden päivitykset GDPR huomioiden –  joko kuukausimaksulla, tai asennuksen kertamaksulla.

Ota yhteyttä

Kulunvalvonnan hyödyt

Kulunvalvonta tarjoaa lukemattomia etuja turvallisuuden ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi sekä yritys- että asuinympäristöissä. Kulunvalvontajärjestelmät korvaavat perinteiset lukko- ja avainmekanismit digitaalisilla todennusmenetelmillä, ja ne tarjoavat räätälöitävissä olevan ja skaalautuvan ratkaisun fyysisten tilojen pääsyn säätelyyn.

Hyödyt ulottuvat pelkkää turvallisuutta laajemmalle, ja niihin sisältyy ominaisuuksia, kuten yksityiskohtaiset lokitiedot, integrointi muihin turvajärjestelmiin ja kyky hallita pääsyä etänä. Lisäksi kulunvalvontajärjestelmät edistävät kustannussäästöjä, mukavuutta ja parempaa tuottavuutta varmistamalla, että valtuutetut henkilöt pääsevät saumattomasti määrätyille alueille ja että luvaton pääsy estetään nopeasti.

Kulunvalvontajärjestelmät tarjoavat korkeamman turvallisuustason rajoittamalla luvattoman pääsyn rakennuksiin, huoneisiin tai tietyille alueille.

Hyvän pääsynvalvontajärjestelmän avulla järjestelmänvalvojat voivat räätälöidä todennus- ja valtuutuskäytännöt vastaamaan organisaation erityistarpeita. Hallinnoijat voivat hallita hienojakoisesti sitä, kuka voi käyttää mitä ja missä olosuhteissa. Näin varmistetaan vähimmän etuoikeuden periaatteen noudattaminen, mikä pienentää organisaation yleistä hyökkäyspintaa.

Kulunvalvontajärjestelmät tuottavat yksityiskohtaisia kirjausketjuja ja lokitietoja, joita voidaan käyttää käyttötapahtumien seurantaan. Käyttötapahtumia seuraamalla ja valvomalla organisaatiot voivat havaita poikkeavan käyttäytymisen, tunnistaa käytäntöjen puutteet ja ehkäistä mahdollisia rikkomuksia.

Ne voidaan integroida muihin turvajärjestelmiin, kuten videovalvonta- ja hälytysjärjestelmiin, kattavan turvallisuusratkaisun luomiseksi.

Kulunvalvontajärjestelmät poistavat perinteisten avainten tarpeen, mikä tekee siitä kätevämpää käyttäjille. Pääsy voidaan myöntää tai peruuttaa etänä.