Kuka on taloyhtiösi turvallisuuspäällikkö?

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö

Kuka on taloyhtiösi turvallisuuspäällikkö?

Taloyhtiön hallituksella on paljon asioita pöydällään. Vastuun jakaminen on järkevää siltä osin kuin se on mahdollista. Turvallisuudesta ei kannata tinkiä, siitä lienee kaikki osakkaat yhtä mieltä.

Taloyhtiöllä tulee aina olla ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma. Tällaisen voi toki teettää ulkopuolisella, mutta parhaiten taloyhtiön asiat tuntevat sen asukkaat. Myös mahdolliset vaaranpaikat ovat päivittäin havaittavissa. Suosittelemme, että turvallisuusasioista vastaa taloyhtiön turvallisuuspäällikkö tai turvallisuustiimi. Kuka tahansa voi tulla valituksi tehtävään, mutta tärkeää olisi, että nimetty henkilö tai tiimi on aidosti kiinnostunut turvallisuusasioista.

Turvallisuuspäällikön tehtävään kuuluu pelastussuunnitelman laatiminen ja siitä tiedottaminen. Tämän asian kanssa ei tarvitse painia yksin, vaan koulutusta voi pyytää esimerkiksi pelastuslaitokselta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) järjestää myös kiinteistön turvallisuuskoulutusta ja on laatinut myös kattavan koulutuksen taloyhtiön turvallisuusvastaavalle, hallituksen jäsenille, sekä isännöitsijälle. Koulutus auttaa pelastussuunnitelman laatimisessa ja päivityksessä.

On edullisempaa kouluttaa turvallisuusvastaava, kuin oppia vasta vahingosta ja maksaa siitä aiheutuneet kustannukset. Ennakointi on avainasia, kun puhutaan turvallisuudesta. Huomioon otettavia asioita ovat seuraavat:

 • Tapaturmien mahdollisuus:
  • Liukastumiset, kompastumiset, mahdolliset putoamiset, sekä sähköiskut.
 • Piha-alueen turvallisuus:
  • Lukitukset, murto, ilkivalta, valaistus, lumen pudotus.
 • Paloturvallisuus:
  • Huoneistojen riskit, tavaroiden säilytys, tuhopoltto, remontit ja tulityöt, avotuli ja tulisijojen nuohous, kiinteistön palovaroitinjärjestelmä ja savunpoisto, sekä niiden vuositarkastukset.
 • Luonnonilmiöt ja tekniikka:
  • Myrskyt, sähkökatkokset, vesi- ja jätehuollon häiriöt, ongelmajätteet, lämmityksen toiminta.
 • Suuronnettomuudet:
  • Kaasuvaara, säteilyvaara, räjähdysvaara. Väestönsuojatilat.

Pelastussuunnitelmassa huomioidaan riskit ja tiedotetaan asukkaille ohjeet miten toimia. Pelastussuunnitelman tulee olla mahdollisimman lyhyt ja selkeä, jotta jokainen asukas osaa sen lukea ja ymmärtää lukemansa. Taloyhtiö vastaa edelleen siitä, että talossa olevat turvajärjestelyt ovat vähintään määräysten mukaiset ja tekee yhteistyötä turvallisuusvastaavan kanssa. Vastuu taloyhtiön turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla ja hallituksella.

Turvallisuusvastaavan tehtävänä on pyrkiä ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja ohjeistamaan asukkaat toimimaan oikein, eli avustaa taloyhtiötä ja hallitusta pitämällä huolta arjen turvallisuudesta. Sen lisäksi, että asukkaille annetaan riittävä tiedotus, tiedotetaan myös hallitukselle mahdollisista puutteista, onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista.

Laki ei määrää, että taloyhtiössä pitäisi olla turvallisuusvastaava, turvallisuuspäällikkö, turvallisuustiimi tai väestönsuojan hoitaja. Myöskään tällaiseen tehtävään nimetyn koulutusta ei ole säädelty. Hallituksen tehtävänä on kuitenkin turvallisuuden kehittäminen ja jokaisella on velvollisuus estää onnettomuuksia ja varautua omatoimisesti onnettomuuksien varalta.

Turvallisuus muodostuu monista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Pelastussuunnitelma on lakisääteinen, jos taloyhtiössä on kolme huoneistoa tai enemmän. Sen sijaan, että pelastussuunnitelma olisi vain muodollinen paperi, taloyhtiön kannattaa nimetä yksi tai useampi henkilö hoitamaan tiedottaminen, sekä säännölliset tarkastukset ja päivitykset. Aiempaa kokemusta ei tarvita, mutta kiinnostusta kyllä!

Muuta luettavaa: Muistilista taloyhtiön hallituksen kokousta varten.

Yksi kommentti artikkelissa “Kuka on taloyhtiösi turvallisuuspäällikkö?

Kommenttiosio on suljettu.