Ennaltaehkäise polkupyörävarkaudet

Ennaltaehkäise polkupyörävarkaudet

Polkupyörävarkaudet ovat yleinen riesa kaikkialla. Varkaat ovat ahkeroineet, sillä vuonna 2021 Suomessa varastettiin 18077 pyörää. Luonnollisesti sellaiset pyörät ovat suosituimpia, joiden jälleenmyyntiarvo on hyvä.

Miten varkauksia voidaan estää?

Vakuutusyhtiöillä on ohjeistus lukituksen suhteen. Lukon tulee olla vankkaa tekoa ja suositus on, että pyörä kiinnitetään lukolla esimerkiksi tolppaan, jotta sitä ei voi helposti nostaa mukaan. Tämäkään ei välttämättä varkaita pidättele. Varkaat hakeutuvat herkästi paikkoihin, joissa pyöriä on paljon ja joissa saa puuhastella rauhassa. Tällainen voi olla vaikka pyörävarasto talviaikaan.

Pyörävaraston turvallisuutta voidaan edistää kameravalvonnan avulla. Kameravalvonnan hyöty ei välttämättä näy heti, mutta vähentää huomattavasti varkaiden kiinnostusta kyseistä aluetta kohtaan. Valvontakameran tallentaman kuvan avulla tekijä saadaan kiinni, vaikka pyörä olisi ehditty jo myydä edelleen. Pyörävarkaiden määrä ei ole suuri, ja jokainen kiinni jääminen edistää koko alueen turvallisuutta.

Kokemuksien mukaan pyörävarkauksien määrä tippuu kameroiden käyttöönoton jälkeen. Kameravalvonta vähentää myös muuta ylimääräistä liikkumista taloyhtiön alueella ja suojaa myös ilkivallalta.

Kameravalvonnan vastustajat pelkäävät usein oman yksityisyytensä puolesta. Huomioitavaa on, että lain mukaan kameravalvonnalle tulee olla riittävä syy ja sen ylläpitäminen edellyttää rekisteriselosteen. Riittävä syy on esimerkiksi varkauksien ja ilkivallan ennaltaehkäisy. Kameravalvonnan tallenteita ei tällöin saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Rekisteriselosteeseen kirjataan myös tieto siitä, kenellä on pääsy tallenteisiin. Sellaista aluetta kameralla ei saa kuvata, joka loukkaisi yksityisyyttä. Tällainen on porraskäytävä, yksityisen ihmisen varastokoppi tai yksittäisen asukkaan ulko-ovi tai ikkuna.

Varmistaakseen tietoturvan, taloyhtiön kannattaa harkita kameravalvonnan ulkoistamista, jolloin tallennettuun materiaaliin on pääsy vain turva-alan yrityksellä. Näin tallenteiden etsiminen tarpeen tullen on myös ulkopuolisen tahon käsissä, eikä väärinkäytöksiä pääse syntymään. Tallenteiden läpikäyminen on myös aikaa vievää, joten laitteiden huollon ja ylläpidon ulkoistaminen helpottaa taloyhtiön toimintaa, eikä ole suuri investointi.

Kameravalvonnasta tulee ilmoittaa näkyvästi kylteillä ja tarroilla. Jo näillä on ennaltaehkäisevä vaikutus. Varkaat hakeutuvat mieluummin helpompiin kohteisiin.