Kameravalvonta teollisuuskäytössä

Perinteisesti kameravalvonta mielletään järjestelmäksi, jolla ehkäistään varkauksia ja ilkivaltaa. Nykypäivänä kuitenkin kameravalvonta on myös tärkeä osa tuotannon automatisointia – sillä voidaan valvoa tuotantoprosesseja esimerkiksi koneiden ja tuotantolinjojen virhetilojen varalta. Kameravalvonnalla voidaan myös parantaa työturvallisuutta.

Kameravalvonta integroituna mScales punnituspalveluun

Kameravalvonta helpottaa päivittäistä toimintaa, kun vaa’an tilanteen voi tarkastaa kameroista. Kameroihin on mahdollista asentaa myös hälytys, jolloin saat ilmoituksen poikkeavasta liikenteestä vaa’alla. Hälytysten ajankohdat voidaan ohjelmoida.

Jos punnituksessa sattuisi törmäys tai jonkinlainen väärinkäytös, asia on helppo selvittää jälkikäteen, kun punnitustapahtuman tietoihin tallentuu kuvatodenteet.

Kyseessä on pilvipohjainen kameravalvontapalvelu, joka integroidaan mScales punnituspalveluun. Valvontavideoiden säilytysaika on 3 kuukautta.

Kameravalvontaan saadaan lisäoptiona myös rekisterikilpitunnistus.

Kameravalvontamme voidaan integroida mScales punnituspalveluun.

mScales on käyttövalmis selainkäyttöinen digitaalinen punnituspalvelu, joka vie teollisen punnitsemisen digiaikaan. Lue lisää täältä.

Kuvamateriaali punnituksesta tallentuu punnitustapahtuman tietoihin, jolloin kuva autosta, punnituksesta ja kuormasta tallentuu still -kuvana mScales -palveluun. Tarvittaessa palvelusta voidaan katsoa myös valvontavideot. Kameravalvontapalvelu on pilvipohjainen.

Kun punnitun kuorman tiedoista löytyy keskitetysti kaikki vastaanoton ja lähetyksen tiedot, jäljitettävyys paranee kokonaisuutena.

 •  Helpottaa päivittäistä toimintaa, kun voit tarkastaa kameroista tilanteen vaa’alla tai katsoa tallenteen vahingosta.
 • Virheiden selvittäminen helpottuu punnituksissa, jos auto on esimerkiksi lähtenyt pois vaa’alta punnitsematta.
 •  Vähentää väärinkäytöksiä, sekä helppo selvittää, kun kuvatodenteet jäävät punnitustapahtuman tietoihin.
 • Reklamaatioiden ja vastaanottotarkastusten suorittaminen yksinkertaistuu.
 • Epäselvissä tilanteissa kuljetusyhtiö ja ajoneuvo voidaan tunnistaa.
 • Halutessasi saat ilmoituksen poikkeavasta liikenteestä vaa’alla. Ohjelmoitavat ajat.
 • Valokuvia on mahdollista käyttää automaattisen kuorman laaduttamiseen ja vastaanottotarkastukseen.
 •  Optiona rekisterikilpitunnistus.
 •  1-4kameraa pilvitallennuksella
 •  Tiedonsiirto tietoturvallisella APN- liittymällä.
 •  Helppokäyttöinen Web- käyttöliittymä sekä sovellus.
 •  Palvelu sisältää, laitteet, liittymän, vikavalvonnan, huollon ja varaosat. alk. 139 € / kk. Asennus ja käyttöönotto. alk. 790 €

Prosessivalvonta

Kehittyneeseen ohjelmistoon ja analytiikkaan yhdistetty kameravalvonta auttaa tunnistamaan mahdolliset vaarat, ehkäisee onnettomuuksia ja ylläpitää turvallisuutta teollisuusympäristössä.

Tarkkaa reaaliaikaista kuvaa tuotannosta

Kameravalvonta tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden tuotantoprosessiin, jossa operaattori voi seurata tuotantolinjan eri vaiheita omalta työpisteeltään tai valvomosta käsin ja tarvittaessa tehdä korjauksia reaaliajassa. Näin ollen valvonta saadaan keskitettyä yhteen paikkaan ja useampia koneita tai tuotantolinjan vaiheita valvottua samaan aikaan. Tämä nopeuttaa tuotantoa ja parantaa työturvallisuutta ennaltaehkäisevän vaikutuksensa ansiosta. Tallentava valvonta mahdollistaa myös asioiden todentamisen jälkeenpäin.

Laadunvalvonta

Yksi kameroiden monista mahdollisista käyttötarkoituksista prosessinvalvonnassa on laadunvalvonta. Korkean resoluution kameroilla voidaan saada yksityiskohtaista kuvaa tuotteista, kun ne liikkuvat tuotantolinjalla, jolloin laadunvalvojat voivat tarkastaa ne vikojen, epäjohdonmukaisuuksien tai poikkeavuuksien varalta. Automaattisia kuva-analyysialgoritmeja voidaan käyttää havaitsemaan viat suurella tarkkuudella, jolloin varmistetaan, että vain laatuvaatimukset täyttävät tuotteet kulkevat tuotantoprosessin läpi.

Lämpökamerat osana prosessinvalvontaa

Myös lämpökameroita voidaan käyttää osana teollisuuden prosessinvalvontaa. Lämpökamerat voidaan suunnata esimerkiksi valvomaa tuotannon koneita ylikuumenemisen varalta tai vaikkapa jätekasaa sinne kuulumattomien aineiden aiheuttamien tulipalojen syttymisten havaitsemiseen. Lämpökamera tunnistaa mahdolliset vaaratilanteet hyvissä ajoin, ennen kuin vahinko ehtii tapahtua ja se voidaan asettaa antamaan automaattisesti esimerkiksi palohälytyksen tietyn lämpötilan ylityttyä. Tämä auttaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteita, vähentäen omaisuusvahinkoja, parantaen samalla työturvallisuutta.

Kysy lisää tuotannon kameravalvontajärjestelmistä tai pyydä tarjous ottamalla yhteyttä